A mobiltelefon-előfizetések számának alakulása, 2014. december

Forrás: KSH

2014. III. negyedév végén a mobiltelefon-előfizetések száma továbbra is meghaladta a 11,6 milliót, azonban az állomány egy év alatt 29 ezerrel (0,2%-kal) csökkent. A negyedév végén száz lakosra 118 mobiltelefon-előfizetés jutott, közel négyszer annyi, mint vezetékes.

A havidíjas előfizetések száma a tárgynegyedév végén meghaladta a 6,3 milliót, ami 2,1%-kal
több 2013 azonos időszakához képest. Ezzel párhuzamosan a feltöltőkártyás előfizetések száma 158 ezerrel, aránya 1,2 százalékponttal csökkent.

A feltöltőkártyás előfizetések aránya éveken keresztül magasabb volt a havidíjas előfizetésekénél, mivel a fogyasztókat sokáig a havidíjas mobiltelefon-csomagokkal szembeni bizalmatlanság jellemezte. A feltöltőkártyás szolgáltatást főként az alapdíjtól való mentesség tette népszerűvé.

KSH Internet 2014dec_1

Azonban ez a tendencia megfordult 2011 végétől, amikor is a havidíjas előfizetések száma meghaladta a feltöltőkártyás előfizetésekét. A változás hátterében egyrészt az áll, hogy a post-paid típusú szolgáltatások percdíjai sok esetben alacsonyabbak, mint a pre-paid típusú előfizetéseké, másrészt a havidíj egy része vagy akár a teljes egésze lebeszélhető.

Továbbá sok esetben a havidíj nemcsak alacsonyabb percdíjakat, hanem kedvező adatforgalmat is biztosít a felhasználók részére. A havidíjas előfizetések elterjedésével párhuzamosan a mobiladat-előfizetések száma is folyamatosan emelkedik, az adatforgalom 2013. III. negyedévhez képest 17%-kal nőtt.

Ez a nagyobb adatátviteli sebesség elérést lehetővé tevő hálózatfejlesztésekre és az okostelefonok elterjedésére vezethető vissza. Magyarországon 2011 óta a mobilszolgáltatók
folyamatosan fejlesztik a negyedik generációs (4G) mobilhálózatot, amelynek segítségével a felhasználók az arra alkalmas mobiltelefonjaikkal még gyorsabb internetezésre kapnak lehetőséget.

KSH Internet 2014dec_2

A szolgáltatók által bevezetett kedvező díjcsomagok nemcsak a mobilinternet, hanem a szöveges és multimédiás üzenetek forgalmát is bővítették, mert bizonyos díjcsomagok ára tartalmazza az SMS- és MMS-küldési lehetőséget is az előfizetők számára. Ennek köszönhetően az SMS-ek száma 0,5, az MMS-eké pedig 14%-kal növekedett egy év alatt.

2014 III. negyedévében 2,1 milliárd hívást kezdeményeztek a mobilhálózatokból, 0,6%-kal többet, mint 2013 III. negyedévében. A mobilhálózatból indított hívások időtartama 4,6%-kal nőtt, meghaladta a 4,8 milliárd percet.

Ezen belül a más hálózatokba történt hívások időtartama 9,2, a saját hálózatba irányuló hívások időtartama 2,7%-kal több volt az előző év azonos időszakához képest. (Az elmúlt negyedévhez képest a legnagyobb részarányú [61%], saját hálózatba irányuló hívások időtartama 0,5%-kal növekedett, a más mobilhálózatokba történt hívások időtartama pedig 2,7%-kal csökkent.)

KSH Internet 2014dec_3

A negyedévben egy mobil-előfizetésre 179 beszélgetés jutott, 2-vel kevesebb, mint az előző negyedévben, de 2-vel több, mint egy évvel korábban. A tárgyidőszak alatt egy előfizetésre átlagosan 413 percnyi beszélgetés jutott, ami naponta 4,5 perces telefonálást jelentett.

2014 III. negyedévében a vezetékes fővonalak száma az egy évvel korábbihoz képest 5,5%-kal növekedett, és meghaladta a 2,9 milliót. A VoIP-hangcsatorna vezetékes fővonalszámon belüli 47%-os részaránya az előző negyedévekhez hasonlóan tovább nőtt, ami 6,5 százalékponttal több az előző év azonos időszakához képest. Az ISDN-vonalak aránya (13%) egy év alatt alig változott. A tárgyidőszak végén a száz lakosra jutó vezetékes fővonalak száma 30 darab volt.

2013 III. negyedévéhez képest a vezetékes hálózatból indított hazai és nemzetközi hívások száma együttesen 15%-kal, időtartama pedig 10%-kal csökkent. A beszélgetések összesített idejének több mint harmada VoIP-alapú4 volt.

KSH Internet 2014dec_4

2014 III. negyedévében is jellemző volt az a tendencia, hogy az előfizetők kevesebbszer, de átlagosan hosszabb ideig beszélgettek vezetékes telefonról (3,9 perc), mint mobiltelefonról (2,3 perc). Az egy vonalra jutó beszélgetések száma (internethívások nélkül) 96 darab volt 2014. III. negyedévben.

Mind a vezetékes, mind a mobilhálózatból indított hívások átlagos ideje a nemzetközi
hálózatban történő hívások esetén volt a legmagasabb. Az összes telefonbeszélgetésre fordított idő egyötödét tették ki a vezetékes telefonról indított hívások.

Az előzetes adatok alapján a megfigyelt távközlési szolgáltatók távközlési (internet, kábeltelevízió, telefon) tevékenységéből származó 2014. III. negyedévi nettó árbevétele (206 milliárd forint) folyó áron 1,9%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál (202 milliárd forint). Ezen belül a mobiltávközlési szolgáltatásból származó árbevétel lényegében stagnált (+0,1%).

Bombasztikus új csomag, amilyen még soha nem volt, és máshol tuti nem lát ilyet

Egy internet szolgáltató elég nagy dilemmában van akkor, amikor új csomagot kell összeállítania három okból. Az egyik az előfizetők igényének kiszolgálása, ami folyamatosan növekszik a letöltési sebesség oldalon. A másik a szolgáltatói hálózatának összeállítása, aminek műszakilag ki kell tudnia szolgálni az ügyfeleket. A harmadik a pénzügyi oldal, amivel finanszírozni kell a hálózat működését, a hálózat folyamatos fejlesztését és a céget működtető kollégákat.

Célunk továbbra is az, hogy 2003 óta változatlan, vagy ha lehet, akkor egyre csökkenő árakon, egyre gyorsabb és magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsunk Önnek. Érdekes, hogy ezt a küzdelmet nem az eszközök és a fejlesztési (befektetési) lehetőségeink nehezítik, hanem egyéb tényezők.

Ha egy új csomagot állítunk össze, akkor ha csak a műszaki paramétereket nézzük, nagyon sok lehetőségünk van. Anélkül, hogy ezeket itt most felsorolnánk és ezzel untatnánk Önt, inkább elmondjuk, hogy ezekből a beállítási lehetőségekből nagyon nehéz egy olyan együttállást megtalálni, ami mindenkinek megfelel.

Engedje meg, hogy pár példát kiragadjuk a csokorból.

Egyik előfizetőnk arra használja az internetet, hogy minden nap megnézze a híroldalakat, neki nagy feltöltési sebességre nincs is igénye. Másik előfizetőnk otthonról dolgozik, videó anyagokat vág meg, amit este feltölt a cége szerverére. Neki nagy feltöltési sávszélességre van igénye.

Egyik előfizetőnk egy olyan helyen lakik, ahol emberi számítás szerint másik internet szolgáltató soha nem fog megjelenni. Ő bármilyen hosszú szerződést hajlandó aláírni, szinte bármilyen feltétellel. Másik előfizetőnk több szolgáltató ajánlata közül választhat, és nem szeretne aláírni hosszú szerződést, hátha jövőre más lesz a piac. (Nem lesz. 11 éve szolgáltatunk és még sokáig fogunk. Láttunk már sok mindent. Az ügyfeleink már tudják, hogy mindig tőlünk fogják a legjobb ajánlatot kapni.)

A fentiek miatt arra vetemedtünk, hogy Önre bízzuk, hogy milyen összetevőket ad hozzá a csomagjához. Igen, mind a 11 paramétert Ön választhatja ki igényeinek megfelelően!

Ne ijedjen meg, ha Ön nem szakember, nem engedjük el a kezét, természetesen szerződéskötéskor vagy csomagváltáskor munkatársaink mindent részletesen elmagyaráznak Önnek, ha kéri, de ha nem szeretne részletesen ezzel foglalkozni, akkor csak bízza ránk az egészet, és mi itt most rögtön megígérjük, hogy pont azt fogjuk Önnek adni, amire szüksége van.

Ilyen választási lehetősége sehol a piacon nincs. Gyakorlatilag Ön lesz a szolgáltató, és saját magának állít be mindent. Ja, és ha nem tetszik, akkor természetesen minden változtatható.

Visszajelzések alapján ez a csomagunk önmagában bombasztikusan jó lett, de szeretnénk még eggyel megtoldani. Bevezetjük a “másodikat féláron” akciónkat, ami pontosan azt jelenti, ahogy hangzik. Ha egy időben két végpontot rendel, akkor a másodikat féláron kapja! Ennyi.

Megrendelés most azonnal!

Bázisállomásaink fejlesztése

Szeretnénk Önt most beavatni egy kis titokba, hogy jobban belásson a kulisszák mögé, és lássa, hogy mit is csinál egy internet szolgáltató azért, hogy Ön mindig a legkorszerűbb megoldással jusson hozzá a napi internet betevő falathoz.

A mikrohullámú internet szolgáltatás iparágban a fejlesztés soha nem áll meg. Amikor 2003-ban elkezdtük a szolgáltatásunkat, az elsők között voltunk, akik a korszerűbb és gyorsabb adatátvitelt jelentő 5 GHz-es frekvencia tartományban szolgáltattunk. Az akkori első csomagunk a mai mércével mérve nevetséges 128 kbit/s sebességű volt. Az akkori szabvány (802.11a) az elméleti 54 Mbit/s sebességet hirdette, ami a valóságban a harmadát, kb. 20 Mbit/s sebességet tudott nyújtani. Ezt persze bázisállomások közötti összeköttetésre, összesítve kell elképzelni.

Azóta a szabvány továbbfejlődött, ma már a 802.11n-t használjuk minden bázisunkon. Ennek elméleti határa 300 Mbit/s sebesség, a valóságban szintén a harmada, kb. 100 Mbit/s produkálható. Mivel a jelenlegi legnagyobb csomagunk 20 Mbit/s sebességű, ezért az ügyfél oldali eszközök azonnali cseréjére nem volt még égető szükség, azonban ezek fejlesztését folyamatosan végezzük. Előfizetőink kb. fele már a korszerűbb szabvány szerinti eszközt használja.

Ezekkel az eszközökkel már tudunk adni nagyobb, akár 30-40-50 Mbit/s-s sebességű csomagokat is, aminek bevezetésére terveink szerint hamarosan sor kerül.

A fejlesztés azonban nem áll meg, mert a szabvány is fejlődik. Nemrég óta elérhetők a legújabb, 802.11ac szabványú eszközök, melyeknek beszerzését cégünk folyamatosan végzi. Fejlesztéseinkkor először a gerinchálózati eszközeinket cseréljük ki, utána a bázisállomásaink szektorsugárzóit kiszolgáló berendezések jönnek, majd az ügyfél oldali eszközök következnek az igényelt sávszélesség függvényében.

Az eszközök cseréjével természetesen Önnek egyáltalán nem kell foglalkozni, ha olyan csomagot választ nálunk, amihez korszerűbb berendezés kell, akkor azt mi automatikusan és térítésmentesen cseréljük. Ha megmarad a régi csomagjánál, mert az Ön igényeit az is bőven kiszolgálja, akkor maradhat az eszköz is, azt csak meghibásodás esetén cseréljük.

Továbbra sem kívánunk beszállni a papíron meghirdetett és ügyfeleink végpontján soha el nem érhető sebesség versenybe a szolgáltatók között a piacon két ok miatt. Az egyik, hogy semmi értelmét nem látjuk olyan nagy sebességű csomagok kialakításának, amit előfizetőink nem veszek igénybe úgysem, mert nem tudják mire használni. A mostani csomagunkkal egy másfél órás film letöltése 6,5 perc. Ez alatt az idő alatt az ember pont elkészíti a filmhez szükséges pattogatott kukoricát és üdítőket. Akkor miért is kell gyorsabb? Azért, hogy 6 perc helyett 3 perc alatt töltődjön le a film?

A másik ok a piaci korrektség. Hirdessünk meg mi is olyan csomagokat, mit amit a mobil internet reklámokban látunk, hogy 150 Mbit/s, ami egy bázisállomás oldali, cellánkénti összesített érték, amiből jobb esetben megmarad a harmada, de inkább csak a hatoda, mire Önhöz ér? Jó! Akkor itt a legújabb csomagunk a legújabb szabvány szerint: 867 Mbit/s! Tetszik kérni? Jó. Ja, de kisbetűvel beleírjuk a szerződésbe mi is, hogy garantált letöltési sebesség 0 kbit/s, azaz nulla. Semennyi. Tehát ha éppen nem működik, a szolgáltató akkor is szerződés szerin teljesít. Vicc. Illetve inkább szomorú és inkorrekt.

Szóval mi akkor most tudunk adni Önnek 20 Mbit/s-ot, viszont az stabilan. Tetszik kérni?

Szünetmentesítés a bázisállomásainkon

Azt vettük észre, hogy a rezsicsökkentés hatása elérte az elektronos energia szolgáltató cégeket is, aminek azt lett az eredménye, hogy a bázisállomásainkat energiával ellátó rendszerek megbízhatósága jelentősen lecsökkent és a hibák felmerülése utáni javítási idő jelentősen meghosszabbodott. A budapesti és a vidéki hálózatunkon más szolgáltatótól kapjuk az áramellátást, és a két szolgáltató minősége között sajnos igen nagy a különbség. A drasztikusabb a vidéki hálózatunk ellátási problémája, ahol nem ritka akár az egész napos (!), vagy egész hetes (!) napközbeni áramszünet.

Mivel hosszú évek alatt sem sikerült egyik szolgáltatónál sem egy olyan hírlevél listára feliratkoznunk, ahol értesítést kapnánk legalább a tervezett áramszünetekről, illetve ezek végének tervezett idejéről, ezért a bázisállomásainkon fellépő áramkimaradás minket is pont olyan meglepetésként ér, mint Önt kedves előfizetőnk.

A fenti probléma kiküszöbölésére ipari szünetmentes áramforrásokkal láttuk el a vidéki bázisállomásainkat. Úgy gondoljuk, hogy ez a lépés első körben elég lesz, a budapesti bázisainkon jellemzően nem fordul elő ilyen (hosszan tartó) probléma.

A jelenlegi megoldásainkkal a szünetmentesítést kb. 6-8 órára tudjuk megoldani. A tervek szerint az a problémák nagy részét lefedi. Szeretnénk felhívni a figyelmét azonban két további dologra.

A bázisállomásaink szünetmentesítése nem jelenti azt, hogy az Önnél elhelyezett végponti berendezés is automatikusan szünetmentes lett. Ha Ön azt szeretné, hogy ez is megoldott legyen, és Ön akkor is tudjon internetezni, amikor áramszünet van, akkor Önnek is be kell szereznie otthonra vagy az irodába szünetmentes tápegységet, esetleg többet is.

Ezeknek az eszközöknek a használata szerencsére semmilyen technikai felkszülést nem igényel, így bátran vásárolhat Ön is egyet a kedvenc márkájából a webáruházunkban. Amennyiben jelzi nekünk igényét, munkatársaink szívesen adnak ajánlatot Önnek, helyszínre szállítják és beüzemelik azt Önnek. Internet szolgáltatásunk mellé bérelheti is kedvező árért.

A másik észrevételünk, hogy az áramszolgáltatók hálózatában sokszor tapasztalható nagyon rövid ideig (0,1 – 0,5 másodperc) tartó áramkimaradás, ami az Önnél elhelyezett eszközünk tápegység (és ezáltal az egész eszköz) illetve az internet szolgáltatás megállását okozhatja. A probléma az eszköz újraindításával megoldódik. Ha ez Önnél is bosszantóan sokszor előfordul, és az eszköz újraindításával a probléma megoldódik, szintén javasoljuk egy szünetmentes tápegység beszerzését.

Kapcsolatfelvétel munkatársainkkal

Pályázati lehetőség térítésmentes internetre

Az E-Megoldások Alapítvány fő támogatója az Extranet Kft., melynek internet szolgáltatási területe a következő települések:

Irányítószám
Település neve
2471
Baracska
2464
Gyúró
2472
Kajászó
8088
Tabajd
2463
Tordas
2473
Vál

 

A Szolgáltató azt a felajánlást tette az Alapítvány felé, hogy a szolgáltatási területén irányítószámonként 1 db internet végpontot térítésmentesen üzembe helyez, és fenntart.

Az Alapítvány a fenti adományt úgy kívánja felhasználni, hogy pályázatot ír ki minden területen, és a pályázat nyertese 1 évig díjmentesen kap internet hozzáférést.

A Szolgáltató mindig a mindenkori aktuális legfrissebb díjcsomagját biztosítja.

Az Extranet Kft. az internet szolgáltatást mikrohullámon nyújtja, ezért az internet végpont beüzemelését csak abban az esetben vállalja, amennyiben az műszakilag megvalósítható, azaz a pályázó végpontja és a Szolgáltató bázisállomása között az optika rálátás lehetséges. A Szolgáltató a helyszíni felmérést kérésre térítésmentesen elvégzi.

Az Alapítvány a pályázat nyertesét rászorultsági elven kívánja kiválasztani.

A pályázati lehetőség jelenleg folyamatos.

A pályázaton nem indulhatnak:

  • Extranet Kft. jelenleg aktív és korábbi előfizetői
  • a Szolgáltató munkatársai, illetve azok családtagjai

A pályázat nyertesének előfizetői szerződést kell kötnie a Szolgáltatóval.

Pályázati lehetőség térítésmentes internetre. Pályázni kizárólag a pályázati űrlap postai beküldésével lehet.