Újrahasznosítás

Tájékoztató az elemek és akkumulátorok hulladékként történő kezeléséről és visszavételéről

Az elektronikai hulladékokkal – mint veszélyes hulladékokkal – fokozott óvatossággal kell bánni, mert az élővilágot súlyosan károsítják, veszélyeztetik.
A veszélyes hulladékok az élővilágra, az emberre, a környezeti elemekre közvetlenül vagy potenciálisan fokozott veszélyt jelentenek. Ide tartoznak a mérgező, fertőző hatású anyagok, a tűz- és robbanásveszélyes, a mutagén (mutációt okozó), a karcinogén (rákkeltő), a teratogén (fejlődési rendellenességet kiváltó), az irritáló, a maró…stb. anyagok.

Amikor egy akkumulátor hasznos élettartama végére ért, ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt!

A veszélyes hulladékokat nem szabad a települési hulladékokkal együtt kezelni, nem szabad a szemétbe, talajba, lefolyóba, WC-be vagy természetes vizekbe dobni/önteni sem pedig „házilag” elégetni!

Az akkumulátorokat és elemeket külön kell gyűjteni és a megfelelő helyen le kell adni!

A használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést a forgalmazás helyén, illetve valamennyi olyan forgalmazónak, amely a használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéssel jellegében és funkciójában azonos elektromos, elektronikus berendezést értékesít, térítésmentesen átadható.

Akkumulátorok

Újrahasznosításuk ma már technikailag megoldható. Fontos, hogy minél tartósabbakat vásároljunk, így legalább ritkábban jelentkezik hulladékként. Súlyos környezetkárosítást okoz, ha illegálisan, ellenőrizetlenül kerülnek ki a környezetbe!

Elektronikai hulladékok

Meglehetősen új elem a települési hulladékban, ám mennyiségük évről-évre növekszik (pl. számítógépek). Ezek a termékek számos mérgező elemet és nehézfémet – ólom, kadmium, higany, króm -tartalmaznak, de megtalálható bennük jó néhány színes- és nemesfém is, amelyek újrahasznosíthatok lennének. Általában azt tanácsolhatjuk, hogy minél kevesebb és minél hosszabb élettartalmú elektronikai termékeket használjunk, mert így kevesebb “elektroszemét” keletkezik.

Az EU-ban 2002-ben fogadták el azt a törvényt, amely az elektromos eszközök gyártóit arra kötelezi, hogy ők állják a kiöregedett, a felhasználók által kidobásra ítélt elektronikus eszközök összegyűjtésének és újrahasznosításának költségeit.

A számítógép-hulladékoknak csak 5%-a (áramkörök, író/olvasófejek) alkalmas közvetlen felhasználásra. Gond a mintegy 90% műanyaggal vegyes résszel van, ezzel ugyanis elég nehéz bármit is kezdeni. Az átvevőktől az értékesebb fémek kinyerése után a megmaradó, elsősorban műanyagot tartalmazó részek égetőbe kerülnek, a nehézfémeket is tartalmazó részek pedig jó esetben veszélyeshulladék-lerakón végzik.